Whyte Lilja är en Stockholmsbaserad design- och brandingstudio med högprofilerade uppdrag för restaurang, hotell, kontor och bostäder. Med ett multidisciplinärt team inom arkitektur, design och branding tar Whyte Lilja ett helhetsgrepp kring det arkitektoniska uttrycket, men även själva storyn om miljön för att ytterligare stärka marknadens mest ledande och inspirerande varumärken.