Främre Boländerna

Kund: Castellum

Som största fastighetsägare i Uppsala Citys nya företagskvarter Främre Boländerna utvecklar Castellum två av områdets största kontorsfastigheter. WL:s uppdrag rymmer framtagandet av en strategisk varumärkesplattform, branding och identitet. Målet – att ringa in en framgångsrik inriktning med värden, uttryck, funktioner och service som samlat ger en unik och långsiktig position i Främre Boländerna. Sannolikt det mest dynamiska etableringsområdet i Uppsala för innovationsföretag under nästkommande tio år.

www.castellum.se/vara-projekt/framre-bolanderna/

Vårt uppdrag:

  • Analys
  • Strategi
  • Varumärkesplattform
  • Konceptuell inriktning och övergripande program