The Block

Kund: Profi Fastigheter

Profi Fastigheter ville utveckla en av Solnas mest intressanta byggnader – det brutalistiska Shellhuset, till en attraktiv kontorsfastighet strax intill Solna Business District.

WL anlitades för att skapa en konkurrenskraftig plats och destination i ett tydligt strategiskt sammanhang. Resultatet blev en multifunktionell byggnad med för målgruppen relevanta attraktioner och en ”one-stop-destination” med arbetsplatser, lounge, bistro/deli, gym, cykelstationer och inbjudande exteriöra ytor.

Vår leverans:

  • Analys
  • Strategi
  • Varumärkesplattform
  • Design av strategiska ytor
  • Konceptuell inriktning och övergripande program
  • Namn och logotype
  • Grafisk Identitet
  • Kommunikation, webb och print